viết 2 cặp từ hán việt có sử dụng kiểu chơi chữ đồng âm

Question

viết 2 cặp từ hán việt có sử dụng kiểu chơi chữ đồng âm

in progress 0
Bình An 3 weeks 2021-07-09T09:22:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T09:23:53+00:00

  * Bà già đi chợ Cầu Đông

  Bói quẻ lấy chồng xem có lợi chăng,

  Thầy bói gieo que nói rằng

  Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn.

  *Kiến  đĩa thịt / Ruồi đậu mâm xôi đậu.

  0
  2021-07-09T09:24:08+00:00

  2 cặp từ hán việt có sử dụng kiểu chơi chữ đồng âm:
  Sâu=Thâm
  Rừng=Lăm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )