Viết 10 phân số khác nhau nằm giữa hai phân số 100/101 và 101/102 Giúp mình với

Question

Viết 10 phân số khác nhau nằm giữa hai phân số 100/101 và 101/102
Giúp mình với

in progress 0
Latifah 5 months 2021-04-16T23:39:24+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-16T23:40:43+00:00

  Đặt A=101×102×11
  Ta có: $\frac{100}{101}$=$\frac{100×102×11}{101×102×11}$ 

          =$\frac{112200}{A}$ 
          
            $\frac{101}{102}$=$\frac{101×101×11}{101×102×11}$ 
          =$\frac{112211}{A}$ 
  ⇒ 10 phân số trong khoảng này là: $\frac{112201}{A}$, $\frac{112202}{A}$, $\frac{112203}{A}$, $\frac{112204}{A}$, $\frac{112205}{A}$, $\frac{112206}{A}$, $\frac{112207}{A}$, $\frac{112208}{A}$, $\frac{112209}{A}$, $\frac{112210}{A}$

  0
  2021-04-16T23:41:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  đặt M=101.102.11=113322 
  Ta có:
  $\frac{100}{101}$ =`(100.102.11)/(101.102.11)`
  =`112200/M` 
  $\frac{101}{102}$ =`(101.101.11)/(101.102.11)` 
  =`112211/M` 
  →10 phân số trong khoảng này là: 
  `112201/M`; `112202/M`; `112203/M`; `112204/M`; `112205/M`; `112206/M`; `112207/M`; `112208/M`; `112209/M`; `112210/M`

  Chúc bạn học tốt ạ!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )