viết 1 văn bản báo cáo về tình hình ôn tập môn ngữ văn cuối kì 2 lớp 7 trl hay +5s + cảm ơn+ clhn

Question

viết 1 văn bản báo cáo về tình hình ôn tập môn ngữ văn cuối kì 2 lớp 7
trl hay +5s + cảm ơn+ clhn

in progress 0
Thành Đạt 1 tháng 2021-05-12T14:16:35+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2019

  BÁO CÁO

  Về kết quả của phong trào Đôi bạn cùng tiến

  Kính gửi :Ban giám hiệu trường THCS Phan Chu Trinh

  Hưởng ứng phong trào Đôi ban cùng tiến do Nhà trường tổ chức, lớp 7A chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả như sau:

  Về học tập: điểm Tổng kết cuối học kì, 100% các bạn đạt được điểm trung bình trở lên. Trong đó, 25% đạt điểm giỏi, 70% đạt điểm khá, 5% đạt điểm trung bình khá và không có điểm yếu.

  Về thái độ: Thực hiện tốt nội quy nhà trường, đI học đúng giờ, giữ trật từ trong lớp, các bạn hăng say phát biểu ý kiến. Trong lớp đặc biệt có đôI bạn Vũ Hồng Hà và Phạm Minh Hưng có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc.

  Với việc duy trì phong trào trên, năm học này cả lớp sẽ phấn đấu đạt 100% các bạn có học lực khá.

  Thay mặt tập thể lớp 7A

  Lớp trưởng

  Nguyễn Văn A

  xin hn ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )