viết 1 đoạn văn từ 8-10 câu về chủ đề SỰ TIN TƯỞNG GIỮA CON NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

Question

viết 1 đoạn văn từ 8-10 câu về chủ đề SỰ TIN TƯỞNG GIỮA CON NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

in progress 0
Yến Oanh 7 mins 2021-07-22T18:59:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T19:00:57+00:00

    Hiện nay sự tin tưởng lẫn nhau giữa người với người là rất cần thiết. Và sự tin tưởng giữa con người và động vật lại càng quý giá hơn . Con người và động vật có một mối quan hệ mật thiết đến kì lạ . Những con vật luôn được tin là một yếu tố không thể thiếu trong thế giới. Sự tin tưởng con người dành cho nó cũng vậy . Họ luôn tin là động vật luôn giúp ta tin là nó sẽ luôn bên ta lúc khó khăn nhất. Khi mà ta thất bại nhiều người sẽ bỏ và không tin ta vì họ nghĩ ta không làm được gì . Những động vật thì khác nó không biết nghĩ gì ngoài tin tưởng vào chính chủ nhân của nó . Niềm tin đó trở thành một động lực giúp cho con người vươn lên để thành công. Vì vậy niềm tin giữa con người và động vật là một vật báu giúp con người tiến tới thành công

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )