viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu suy nghĩ của em về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời buổi hiện nay

Question

viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu suy nghĩ của em về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời buổi hiện nay

in progress 0
Nem 8 months 2021-06-01T09:11:48+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-01T09:13:33+00:00

    Ngày nay, trong thời bình, tinh thần yêu nước của những người dân Việt Nam vẫn luôn tồn tại. Nhưng không còn thể hiện ở việc đứng lên cầm súng bảo vệ tổ quốc nữa. Mà nó thể hiện ở những khát vọng mong muốn đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn, và những cố gắng xây dựng, phát triển đất nước để hiện thức hoá ước mơ đó. Tinh thần yêu nước của dân ta ngày nay vẫn luôn nồng nàn như vậy đó: luôn thương yêu đồng bào, yêu quê hương đất nước, non sông gấm vóc. Và hơn cả, là quyết tâm vươn lên, đưa Việt Nam thành một quốc gia mạnh mẽ, tuyệt vời và văn minh trên thế giới.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )