viết 1 đoạn văn ngắn với chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng ít nhất 3 trạng ngữ và xác định ý nghĩa của trạng ngữ đó (không chép mạng)

Question

viết 1 đoạn văn ngắn với chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng ít nhất 3 trạng ngữ và xác định ý nghĩa của trạng ngữ đó (không chép mạng)

in progress 0
Thanh Hà 7 months 2021-07-05T10:38:29+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T10:40:13+00:00

         Ùnh! Tiếng súng nổ. Tất cả mọi người chạy vào trong. Bên ngoài, những bảo vệ đang hết sức bảo vệ người dân xung quanh. Một băng đảng tội phạm đang xông vào và cầm vũ khí trên tay. Bên trong, tất cả mọi người tìm chỗ núp. Trước thềm cửa của ngân hàng, các bảo vệ vẫn ra sức bảo vệ mọi người. Rất nhiều, rất nhiều người đã ngã xuống nhưng mọi người vẫn không từ ỏ trụ lại bảo vệ mọi người đến khi cảnh sát tới.

  – Trạng ngữ: Bên ngoài

  – Ý nghĩa: Cho chúng ta biết những bảo vệ đang ở bên ngoài

  – Trạng ngữ: Bên trong

  – Ý nghĩa: Cho chúng ta biết người dân đang ở bên trong

  – Trạng ngữ: Trước thềm cửa của ngân hàng

  – Ý nghĩa: Cho chúng ta biết những bảo vệ đang đứng bên ngoài

  Đây là bài mik tự lm

  Thây ok xin hay nhất!!

  Chúc bn học tốt!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )