Viết 1 đoạn văn ngắn có sử dụng câu nói: Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Theo cách dẫn trực tiếp

Question

Viết 1 đoạn văn ngắn có sử dụng câu nói:
Gần mực thì đen
Gần đèn thì sáng
Theo cách dẫn trực tiếp

in progress 0
Kim Chi 7 months 2021-07-05T13:39:09+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T13:40:36+00:00

  Ông cha ta có câu nói “Gần mực thì đen/ Gần đèn thì sáng” . Câu nói này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể hiểu câu nói này muốn nhắc nhở ta đến cái môi trường sống và cách chọn môi trường mà ở. Sở dĩ câu nói này muốn cho chúng ta một bài học về cách sống, phẩm chất . Có những người chọn nơi ở xấu mai sau khi đã quen theo và từ đó sẽ bắt đầu học theo những thói xấu ấy. Ngược lại với những con người biết chọn môi trường tốt đẹp ở thì luôn trở thành người tốt. Bởi vậy cái phẩm chất của con người không thể thiếu. Sống trong môi trường nào mà không tu dưỡng , rèn luyện , khắc phục nó vẫn như thế. Nếu ta tu dưỡng rèn luyện thì nó sẽ khác đi và dù có sống trong môi trường xấu thì vẫn luôn sáng ngời . Tóm lại , câu nói này muốn khuyên nhủ chúng ta rằng hãy chọn môi trường mà sống. 

  0
  2021-07-05T13:40:54+00:00

   “Gần mực thì đen/ Gần đèn thì sáng ” . Đó là là câu nói bình dị mà ý nghĩa . Câu nói này được áp dụng vào đời sống của chúng ta . “Gần mực thì đen” ý nói đến là chúng ta không nên chơi với những bạn xấu hay những người xấu vì khi đó ta cũng sẽ trở nên xấu xa như họ. “Gần đèn thì sáng” ý nói đến khi chúng ta chơi chung với bạn với người tốt , lâu dần bản thân chúng ta ngày càng được cải thiện, đạo đức tốt, có một cuộc sống đẹp , chúng ta sẽ phát triển hàng ngày. Vì thế chúng ta cần biết cách chọn bạn mà chơi. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )