viết 1 đoạn văn biểu cảm về chủ đề “học tập” (không chép mạng)

Question

viết 1 đoạn văn biểu cảm về chủ đề “học tập” (không chép mạng)

in progress 0
Đan Thu 1 week 2021-07-22T09:29:45+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T09:31:24+00:00

      Em thấy về học tập thì lớp em học tập khá yếu không được tốt như những lớp khác. Có một số bạn thì không học bài, làm bài trước khi đến lớp, một số bạn nói chuyện riêng trong giờ và cũng có vài bạn gây gì đánh nhau trong trường. Cô giáo em buồn lắm. Cứ mỗi khi đến giờ sinh hoạt là cô lại khuyên nhủ chúng em nên ngoan ngõan lại. Nên em cùng 1 số bạn cán bộ trong lớp trình bày kế hoạch đôi bạn cùng tiến để lớp thêm tiến. Ko ngờ chỉ sau 2 tuần lớp em đã dẫn đầu thi đua.  Cả lớp đều vui . Lúc đó em hỏi các bạn hay phạm lỗi trong lớp vào mấy tuần trước các bạn ý đều nói:” Giờ bọn mk đã biết học tập là quan trọng như thế nào rồi”. Nghe thấy vậy em cũng vui lây.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )