Viết 1 bài văn ngắn với đầy đủ bố cục 3 phần, về vấn đề nghị luận: ” Lối sống ích kỷ, hướng thụ” trong 1 bộ phận giới trẻ hiện nay ( Bài văn khác với

Question

Viết 1 bài văn ngắn với đầy đủ bố cục 3 phần, về vấn đề nghị luận:
” Lối sống ích kỷ, hướng thụ” trong 1 bộ phận giới trẻ hiện nay ( Bài văn khác với trên mạng)
Giúp mik với ạ.

in progress 0
Hưng Khoa 4 months 2021-05-26T14:15:32+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-26T14:16:34+00:00

    Trong cuộc sống con người muốn thành đạt thì phải biết lao động sáng tạo , nhưng hiện nay trên đà phát triển mạnh thì việc nhiều người ” không lam mà cũng muốn có ăn ” thì vẫn còn tồn đọng rất nhiều và đối tượng chủ yếu lại rơi vào một số bộ phận giới trẻ hiện nay . vậy lối sống ích kỉ và hưởng thụ là gì ?Trước tiên phải hiểu một cách đơn giản: “ích” là lợi ích và “kỷ” là bản thân. “Ích kỷ” được hiểu là “chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân”. Chúng ta thường hay nói người này ích kỷ, người kia thì không; nhưng thực ra bất cứ con người nào, bất cứ sinh vật nào, thậm chí bất cứ trạng thái hay dạng nhận thức nào cũng vậy, tất cả đều “ích kỷ”.Hưởng thụ là được có, được sử dụng cái mình có vào những việc mà mình mong muốn. Hưởng thụ thường gắn liền với những mục tiêu mang lợi ích và sự thoải mái cho một cá nhân. Vì vậy, có nhiều người coi đó là 1 hành động ích kỉ, không vì cộng đồng. Các biểu hiện này đều bắt nguồn từ việc bố mẹ qua chiều con cái từ bé gây cho con cái một tính nết ỷ lại không muốn làm việc ,đó là hưởng thụ . Từ hưởng thụ mà ra việc quen được chiều khiến cho con cái có một tính ích kỷ, không chia sẽ cho người khác đó là ích kỷ . Giờ đây muốn đất nước ta đi lên và sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ mong muốn thì cần phải lên án khẩn cấp nhưng đối tượng trên .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )