viết 1 bài văn ngắn chủ đề về cuộc sống xác định thành ngữ và giải nghĩa đang cần gấp

Question

viết 1 bài văn ngắn chủ đề về cuộc sống xác định thành ngữ và giải nghĩa
đang cần gấp

in progress 0
Farah 2 years 2021-07-07T18:09:11+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-07T18:11:04+00:00

    Dân gian có câu “Ếch ngồi đáy giếng”nói cho ta biết về bài học quý giá. Từ cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ thông qua miệng giếng của chú ếch nọ mà thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng” trước hết để chỉ “những người hiểu biết ít do điều kiện tiếp xúc hẹp”. Sau nữa, lại từ thái độ nhâng nháo “coi trời bằng vung” của ếch mà thành ngữ này còn hàm ý nói về sự chủ quan, coi thường thực tế. Nhằn phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà huên hoang coi trời bằng vung. Khuyên nhủ húng ta phải mở rộng tầm hiểu biết, ko đc chủ quan, kiêu ngạo.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )