Viết 1 bài văn bày tỏ suy nghĩ về câu nói của Edison: “thành công chỉ có 1% do thiên phú, 99% do chăm chỉ”

Question

Viết 1 bài văn bày tỏ suy nghĩ về câu nói của Edison: “thành công chỉ có 1% do thiên phú, 99% do chăm chỉ”

in progress 0
Jezebel 9 months 2021-04-27T09:22:54+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-27T09:24:40+00:00

    @SANGOFFICIAL

    Câu nói của Edison: “thành công chỉ có 1% do thiên phú, 99% do chăm chỉ”là nhằm các bạn siêng học hơn,đừng trông chờ vào may mắn 1% dân số sinh ra đã có tài năng may mắn hơn người.Còn 99% còn lại là qua một quá trình rèn luyện để thành tài.Nên phải học tập chăm chỉ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )