vì sao nhà văn Phạm Duy Tốn lại đặt nan đề là Sống chết mặc bay cho truyện ngắn của mình ?

Question

vì sao nhà văn Phạm Duy Tốn lại đặt nan đề là Sống chết mặc bay cho truyện ngắn của mình ?

in progress 0
Thu Thảo 8 months 2021-05-20T14:39:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-20T14:40:39+00:00

  Lên án gay gắt tên quan phủ lòng lang dạ thú, trong khi dân đắp đê, dân bồi đê,.. Ngài vẫn ngồi hầu bài vì lẽ rằng ngài sắp ù, ù to, nên mạng của hàng trăm nghìn con người kia có là gì đâu? 
  Nhà văn Phạm duy tốn đặt nhan đề cho bài là sống chết mặc bay để phản ánh chế độ cầm quyền thối rữa của Tên quan phủ và bày tỏ niềm cảm thương trước cảnh nghìn sầu muôn thảm của nhân dân do thiên tai và cũng do thái độ vô trách nhiệm của kẻ cầm quyền gây nên 

  P/s: Nói chung đầu bài là như một lời bộc bạch, là lời nói của quan phụ mẫu(mặc..)

  Chúc bạn học tốt ????

  0
  2021-05-20T14:40:50+00:00

  Giải

  ????????̀  ????????????̣???? ???????????? ????????̂́???? ????????̀???????? ????????????̀???????? ????????????̛̃ ????????̀???? ????????̣̆???? ????????̂???? ???????????? ????????????????????̣̂???? ????????????̆́???? ????????̉???? ????̂???????? ????????̀ ????????????̂́???? ????????????̂́ ????????????̣̂???? ????????̣̂???? ????????????̉ ????????̂̀ ???????????????????? ????????̃ ????????̣̂???? ????????̛????̛???????? ????????????̛̀????: ????????????̛̃???????? ????????̉ ????????̂̀???? ????????????????̂̀???? ????????????̂???? ????̂???? ????????????̛???? ????????????̀ ????????????̛????, ????????̂ ????????????́???????? ????????????????̣̂????, ????????̉ ????????̣̆???? ????????̂???? ????????̂̀???? ???????????????? ????????????̂???? ????????̛́????????. ???????? ????????́, ???????????????? ????????̂̀ ????????̂́???????? ????????????̂́???? ????????̣̆???? ???????????? ????????̂́???? ????????????̀ ????????̛̣???? ????????̛́???? ????????̣̂???? ???????????????? ????????̉???? ????????????????????̣̂???? ????????????̆́????.

  XIn hay nhất cho nhóm nha????????

  Cảm ơn ❤❤❤

  $@Minz lợn$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )