Vì sao Lí Công Uẩn lại chọn thành Đại La làm nơi dời đô? A. Ở vào nơi trung tâm của trời đất, được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi. B. Đã đúng ngôi nam bắc

Question

Vì sao Lí Công Uẩn lại chọn thành Đại La làm nơi dời đô?
A. Ở vào nơi trung tâm của trời đất, được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi.
B. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông, dựa núi.
C. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà lại thoáng.
D. cả A, B và C.

in progress 0
Khoii Minh 8 months 2021-06-26T07:21:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-26T07:22:05+00:00

  Vì sao Lí Công Uẩn lại chọn thành Đại La làm nơi dời đô? 

  A. Ở vào nơi trung tâm của trời đất, được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi.

  B. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông, dựa núi.

  C. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà lại thoáng.

  D. cả A, B và C.      

  ⇒ Đáp án : D. cả A, B và C.      

  0
  2021-06-26T07:22:36+00:00

  Vì sao Lí Công Uẩn lại chọn thành Đại La làm nơi dời đô?
  A. Ở vào nơi trung tâm của trời đất, được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi.
  B. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông, dựa núi.
  C. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà lại thoáng.
  D. cả A, B và C.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )