VI. Rewrite the sentence 1. Although he had a good salary, he was unhappy in his job. In spite of ………………………………… 2.He gets up early in the morning and

Question

VI. Rewrite the sentence
1. Although he had a good salary, he was unhappy in his job.
In spite of …………………………………
2.He gets up early in the morning and he used to it.
He is used to …………………………………
3.He doesn’t study hard so he will fail the final exam next month.
If……………………………………….
4.I will stay at home unless I am invited
If……………………………………………………….

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-10-20T22:30:03+00:00 3 Answers 102 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-20T22:31:58+00:00

  1/In spite of having a good salary, he was unhappy in his job.

  2/he is used to getting up early in the morning.

  3/if he doesn’t study hard, he will fail the final exam next month.

  0
  2020-10-20T22:31:59+00:00

  1. In spite of having a good salary, he was unhappy in his job.

  2. He is used to getting up early in the morning.

  3. If he doesn’t study hard, he will fail the final exam next month.

  4. If I’m not invited, I’ll stay at home.

  0
  2020-10-20T22:32:06+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo although he had a good salary he was unhappy in his job các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )