Về những tác phẩm văn học trong chương trình văn học, em thích nhất là tác phẩm làng của kim lân Chỉ rõ đâu là khởi ngữ , chủ ngữ, vị ngữ

Question

Về những tác phẩm văn học trong chương trình văn học, em thích nhất là tác phẩm làng của kim lân
Chỉ rõ đâu là khởi ngữ , chủ ngữ, vị ngữ

in progress 0
Khoii Minh 2 months 2021-07-26T18:19:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T18:20:19+00:00

  Về những tác phẩm văn học trong chương trình văn học, em thích nhất là tác phẩm làng của kim lân. 

  Chủ ngữ: Em

  Vị Ngữ: thích nhất là tác phẩm làng của kim lân

  Khởi ngữ: Về những tác phẩm văn học trong chương trình văn học 

  Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2021-07-26T18:21:00+00:00

  @Meoss_

  * Về những tác phẩm văn học trong chương trình văn học, em thích nhất là tác phẩm ” Làng ” của Kim Lân

  _ Khởi ngữ: Về những tác phẩm văn học trong chương trình văn học

  _ Chủ ngữ: Em

  _ Vị ngữ: thích nhất là tác phẩm ” Làng ” của Kim Lân

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )