( Vẽ hình + giải chi tiết được thì mới làm nhé :)) 60 đ của tui ó :<) Cho hình bình hành ABCD . Các điểm E , F thuộc đường chéo AC sao cho AE = EF = F

Question

( Vẽ hình + giải chi tiết được thì mới làm nhé :)) 60 đ của tui ó :<) Cho hình bình hành ABCD . Các điểm E , F thuộc đường chéo AC sao cho AE = EF = FC . Gọi M là giao điểm của BF và CD ; N là giao điểm của DE và AB . CMR : a. M , N theo thứ tự là trung điểm của CD , AB B. EMFN là hình bình hành

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-11T10:40:25+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T10:41:58+00:00

  cho mình xin câu trả lời hay nhất nha bạn !! <3 
  chúc bạn học tốt
  thank you

  ve-hinh-giai-chi-tiet-duoc-thi-moi-lam-nhe-60-d-cua-tui-o-cho-hinh-binh-hanh-abcd-cac-diem-e-f-t

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )