Vẽ hình : biết Ax // By; góc CAx = 150; Góc CBy = 150. tính C. giúp em với

Question

Vẽ hình : biết Ax // By; góc CAx = 150; Góc CBy = 150. tính C. giúp em với

in progress 0
Dâu 1 year 2020-11-29T04:50:30+00:00 1 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T04:52:16+00:00

  Bạn tham khảo
  Qua C kẻ tia Cm // Ax
  ⇒ ∠A + ∠C1 = $180^{o}$ (2 góc trong cùng phía)
  ⇒ ∠C1 = $180^{o}$ – $150^{o}$
  ⇒ ∠C1 = $30^{o}$

  Vì Cm // Ax; Ax // By ⇒ Cm // By (Theo quan hệ từ ⊥ đến //)
  ⇒ ∠C2 + ∠B = $180^{o}$ (2 góc trong cùng phía)
  ⇒ ∠C2 = $180^{o}$ – $105^{o}$
  ⇒ ∠C2 = $75^{o}$
  Ta có : ∠C = ∠C1 + ∠C2
            ⇒ ∠C = $30^{o}$ + $75^{o}$
            ⇒ ∠C = $105^{o}$
  Vậy ∠C = $105^{o}$

  ve-hinh-biet-a-by-goc-ca-150-goc-cby-150-tinh-c-giup-em-voi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )