Vẽ hai góc kề bù xOy,yOz biết góc xOy = 60 độ a ) Tính góc yOz b ) Vẽ tia phân giác Ot của góc yOz . Tính số đo góc tOy rồi chứng tỏ tia Oy là tia phâ

Question

Vẽ hai góc kề bù xOy,yOz biết góc xOy = 60 độ
a ) Tính góc yOz
b ) Vẽ tia phân giác Ot của góc yOz . Tính số đo góc tOy rồi chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOt
Vẽ hình luôn

in progress 0
Nem 2 tháng 2021-04-22T15:53:35+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

 1. *Hình : .

  ve-hai-goc-ke-bu-oy-yoz-biet-goc-oy-60-do-a-tinh-goc-yoz-b-ve-tia-phan-giac-ot-cua-goc-yoz-tinh

 2. Đáp án:

   a.120°

  b.∠tOy=

  Giải thích các bước giải:

  a. +Vì ∠xOy và ∠yOz kề bù ⇒∠zOy=180°-60°=120°

  b.+Vì Ot là phân giác của ∠zOy⇒∠zOt=∠tOy=∠yOz/2=120°/2=60°

     +Vì ∠xOy=60°

          ∠xOt=∠yOt+∠zOt=60°+60°=120°

  ⇔∠xOy<∠xOt⇒Tia Ot nằm giữa 2 tia Ox,Ot

    +Mà ∠xOy=∠yOt=60°

  ⇒Oy là phân giác của ∠xOt

  ve-hai-goc-ke-bu-oy-yoz-biet-goc-oy-60-do-a-tinh-goc-yoz-b-ve-tia-phan-giac-ot-cua-goc-yoz-tinh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )