Vẽ hai góc kề bù xOy,yOt’, biết x^Oy=100°. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy,Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính góc x’Ot,xOt’,tOt’

Question

Vẽ hai góc kề bù xOy,yOt’, biết x^Oy=100°. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy,Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính góc x’Ot,xOt’,tOt’

in progress 0
Dulcie 2 years 2021-05-10T07:25:10+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-10T07:26:43+00:00

    Gửi cậu nhé bài này trong SGK nek
    ve-hai-goc-ke-bu-oy-yot-biet-oy-100-goi-ot-la-tia-phan-giac-cua-goc-oy-ot-la-tia-phan-giac-cua-g

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )