vẽ đồ thị y=x^2 và y=-x+2

Question

vẽ đồ thị y=x^2 và y=-x+2
ve-do-thi-y-2-va-y-2

in progress 0
Đan Thu 9 months 2021-04-20T17:04:20+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T17:06:04+00:00

  Bạn xem hình dưới

   

  ve-do-thi-y-2-va-y-2

  0
  2021-04-20T17:06:09+00:00

  a/ \(y=x^2\\\begin{array}{|c|c|c|}\hline x&-2&-1&0&1&2\\\hline y&4&1&0&1&4\\\hline\end{array}\)

  \(→\) Đồ thị hàm số đi qua điểm (-2;4);(-1;1);(0;0);(1;1);(2;4)

  b/ \(y=-x+2\\\begin{array}{|c|c|c|}\hline x&-2&-1&0&1&2\\\hline y&4&3&2&1&0\\\hline\end{array}\)

  \(→\) Đồ thị hàm số đi qua điểm (-2;4);(-1;3);(0;2);(1;1);(2;0)

  ve-do-thi-y-2-va-y-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )