Vẽ đồ thị hàm số sau : a)y=-x+1 và y=2x-1 b)y=-x+2 và y=2x-2 c)y=-2x+1 và y=x d)y=2x và y=-3x-1 Ai đó làm hộ mình với chiều mình nộp

Question

Vẽ đồ thị hàm số sau :
a)y=-x+1 và y=2x-1
b)y=-x+2 và y=2x-2
c)y=-2x+1 và y=x
d)y=2x và y=-3x-1
Ai đó làm hộ mình với chiều mình nộp rồi
ai nhanh mình tik 10 điểm hêt nhé

0
Eirian 1 year 2020-11-27T06:06:59+00:00 0 Answers 33 views -1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )