VD về câu đặc biệt và cho biết tác dụng của nó ( mik đang cần gấp

Question

VD về câu đặc biệt và cho biết tác dụng của nó ( mik đang cần gấp

in progress 0
Acacia 2 weeks 2021-07-09T11:30:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T11:31:40+00:00

  VD: Tiếng chim.Tiếng ve kêu.

  ⇒Tác dụng: liệt kê âm thanh của các loài động vật,côn trùng.

  VD:Mẹ ơi!Mẹ ơi!Mẹ đâu rồi?

  ⇒Tác dụng: được dùng để gọi đáp.

  VD:Ôi!May quá mình không bị gọi lên

  Tác dụng:Bộc lộ cảm xúc khi không bị gọi lên bẳng.

  0
  2021-07-09T11:32:27+00:00

  Ví dụ 1:

  Câu đặc biệt:Thật khủng khiếp!

  Tác dụng: Bộc lộ cảm xúc

  Ví dụ 2:

  Câu đặc biệt: Lá ơi!

  Tác dụng: Gọi đáp

  Ví dụ 3:

  Câu đặc biệt:Ôi!

  Tác dụng: Bộc lộ cảm xúc

  Ví dụ 4:

  Câu đặc biệt: Khi thì ở chợ Cuối Chắm, ở đò Tràng Thưa, khi lại về phố Rỗ

  Tác dụng : Xác định, nơi chốn

  Ví dụ 5:

  Câu đặc biệt: Cháy nhà!

  Tác dụng: Thông báo về sự có mặt của sự vật, hiện tượng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )