VB: Sông núi nước Nam. Qua bài thơ,em hiểu gì về tấm lòng của tác giả ? Lm giúp mn với ạ.

Question

VB: Sông núi nước Nam.
Qua bài thơ,em hiểu gì về tấm lòng của tác giả ?
Lm giúp mn với ạ.

in progress 0
Phúc Điền 7 months 2021-06-24T23:48:17+00:00 1 Answers 141 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-24T23:49:29+00:00

    qua bài thơ em cảm nhận được tác giẩ có tấm lòng  niềm tự hào dân tộc lớn lao,tinh thần tự cường dân tộc trong lòng người con Đại Việt,một niềm tin bất diệt vào sức mạnh dân tộc,đất nước ta sẽ chiến đấu đến cùng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )