Vân Tiên đã nói lên những quan niệm sống đẹp đẽ, sâu sắc: Vân Tiên nghe nói liền cười: “Làm ơn há dễ trông người trả ơn. Nay đà rõ đặng nguồn cơn, Nào

Question

Vân Tiên đã nói lên những quan niệm sống đẹp đẽ, sâu sắc:
Vân Tiên nghe nói liền cười:
“Làm ơn há dễ trông người trả ơn.
Nay đà rõ đặng nguồn cơn,
Nào ai tính thiệt so hơn làm gì.
Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”
a)Xác định phương thức biểu đạt chính trong bài thơ
b)Từ đoạn văn trên em có suy nghĩ gì về quan niệm sống của Nguyễn Đình Chiểu.
c)Theo em,quan niệm sống của Nguyễn Đình Chiểu còn phù hợp với ngày nay không?Vì sao?
Mấy bạn chuyên văn giúp mình với!!!!

in progress 0
Thu Giang 1 month 2021-08-04T10:10:22+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T10:12:17+00:00

  a) PTBĐC: Biểu cảm

  b) Suy nghĩ:

    ⇒ Nguyễn Đình Chiểu sống theo lối sống vươn lên, không lùi bước.Lối sống buôn bỏ tất cả không tính toán thiệt hơn để cuộc sống dễ dàng.Quan niệm sống của Ông thật là một quan niệm sống đáng quý và đáng tôn trọng.

  c) Trả lời: Còn bn nhé!

  Vì: Lối sống này tuy rằng lối trẻ ngày nay rất ít khi sử dụng vì họ k buông bỏ nhưng những ng biết quan tâm đến cuộc sống vẫn sống theo lối sống đáng quý này.

  RI SƠư Tử Hà đông

  @Olympia

  Gửi cậu>hok tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )