vai trò của quê hương , đất nước vs đời sống tâm hồn mỗi người

Question

vai trò của quê hương , đất nước vs đời sống tâm hồn mỗi người

in progress 0
Gerda 7 months 2021-06-29T21:02:40+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-29T21:04:10+00:00

    Xin ctlhn nha ????

    -Quê hương là là một nơi rất quan trọng đối vs mỗi con người chúng ta vì quê hương chính là nơi chôn rau cắt rốn của ta, là nơi cho ta cội nguồn, gốc rễ bền chặt. Từ ngày xưa, tình yêu quê hương đất nước luôn là nguồn mạch quán thông kim cổ, đông tây. Là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn trí óc ta gắn với truyền thống tự hào, tinh thần tự tôn của dân tộc.

    Ý cuối mk không biết làm ????

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )