Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thanh lập đảng cộng sẵn Việt Nam. GIÚP TỚ VỚI.

Question

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thanh lập đảng cộng sẵn Việt Nam.
GIÚP TỚ VỚI.

in progress 0
Thanh Hà 1 year 2020-11-26T18:13:40+00:00 3 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T18:15:37+00:00

  Trong quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đóng nhiều vai trò quan trọng:

   Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: Từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam: con đường cách mạng vô sản.

   Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng:

  + Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.

  + Tháng 6/1923, Người sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

  + Tháng 7/1924, Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.

  + Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam.

  + Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Quảng Châu.

   Triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng:

  + Năm 1929, ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời ở Việt Nam, sự hoạt động riêng rẽ của cả ba tổ chức này gây ảnh hưởng rất lớn tới cách mạng.

  + Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng: thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam.

  0
  2020-11-26T18:15:39+00:00

  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng:
  -Tìm ra đường cứu nước đúng đắn.
  -Trở thành người chiến sĩ cộng sản kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.
  -Đặc biệt là chuẩn bị về tư tưởng chính trị, chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

  -Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản để thành lập ĐCS VN (3/2/1930).

  0
  2020-11-26T18:15:45+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo vai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )