ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN BÀI TẬP ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 8 Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020 MÔN: NGỮ VĂN 8 Bài 1:

Question

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
BÀI TẬP ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 8
Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020
MÔN: NGỮ VĂN 8
Bài 1: Trong bài Đoàn thuyền đánh cá, nhà thơ Huy Cận viết:
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
a. Hai câu trên gợi cho em nhớ tới câu thơ nào trong bài “Quê hương”của Tế Hanh?
Hãy chép lại chính xác và trình bày cảm nhận của mình về những câu thơ đó.
b. Tháng 4/2016, biển ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên –
Huế xảy ra sự cố cá chết hàng loạt. Nguyên nhân được xác định là Công ty Formosa
Hà Tĩnh đã thải ra nhiều loại độc tố làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển.
Từ sự kiện trên, hãy trình bày suy nghĩ của em (khoảng nửa trang giấy) về vấn
đề bảo vệ môi trường biển.
Bài 2: Cho câu thơ:
Trong tù không rượu cũng không hoa,
(Ngữ văn 8, tập hai, NXB Giáo dục – 2015, tr.37)
a. Câu thơ trên trích trong tác phẩm nào? Của ai?
b. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp để hoàn chỉnh bài thơ.
c. Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận quy nạp, trình bày cảm nhận của
em về vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ cách mạng trong bài thơ trên. Đoạn văn sử
dụng câu ghép (gạch chân và chú thích).
Bài 3: Trong bài Khi con tu hú, nhà thơ Tố Hữu viết:
Ta nghe hè dậy bên lòng
(Ngữ văn 8, tập hai, NXB Giáo dục – 2015, tr.19)
a. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp để hoàn chỉnh đoạn thơ.
b. Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ trên.
c. Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch trình bày cảm nhận của
em về tâm trạng người tù cách mạng qua bốn câu thơ vừa chép. Đoạn văn sử dụng
một thán từ (gạch chân và chú thích).

in progress 0
Thông Đạt 11 months 2020-10-25T04:26:41+00:00 1 Answers 79 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-25T04:28:44+00:00

    Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo uy ban nhan dan quan cau giay các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )