tụy và tuỵ cách ghi nào đúng :)) muốn và mụôn cách nào đúng

Question

tụy và tuỵ cách ghi nào đúng :))
muốn và mụôn cách nào đúng

in progress 0
Đan Thu 6 months 2021-07-14T03:57:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-14T03:59:30+00:00

  `#Xray`

  Tụy và Tuỵ

  `to` Tụy đúng

  `to` tuỵ sai

  Muốn và mụôn

  `to` Muốn đúng

  `to`  mụôn sai

  0
  2021-07-14T03:59:31+00:00

  tụy và tuỵ , cách ghi đúng: tụy

  muốn và mụôn , cách ghi đúng: muốn, muộn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )