Tuy thiếu thốn về vật chất nhưng Bác vẫn tràn đầy tình yêu thiên nhiên và lòng lạc quan tin tưởng (tức cảnh Pác Bó) có phải câu ghép không?

Question

Tuy thiếu thốn về vật chất nhưng Bác vẫn tràn đầy tình yêu thiên nhiên và lòng lạc quan tin tưởng (tức cảnh Pác Bó) có phải câu ghép không?

in progress 0
Gerda 7 months 2021-06-26T11:47:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-26T11:48:31+00:00

  @isa

  Tuy thiếu thốn về vật chất nhưng Bác vẫn tràn đầy tình yêu thiên nhiên và lòng lạc quan tin tưởng 

  ⇒ Ko phải là câu ghép

  Chú thích :

  – Tuy thiếu thốn về vật chất : Trạng ngữ chỉ nguyên nhân, lí do

  – Tuy – nhưng : Quan hệ từ chỉ nguyên nhân

  – Bác : CN

  – vẫn tràn đầy tình yêu thiên nhiên và lòng lạc quan tin tưởng : VN

  0
  2021-06-26T11:48:48+00:00

  ->không 

  phân tích :

  Tuy thiếu thốn về vật chất nhưng Bác  /vẫn tràn đầy tình yêu thiên nhiên và lòng lạc quan tin tưởng

                                                           CN                                              VN

  Tuy thiếu thốn về vật chất : câu này không có chủ ngữ   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )