Tuổi trung bình của 1 đội văn nghệ là 11 tuổi. Người chỉ huy là 17 tuổi, còn tuổi trung bình của các thành viên là 10 tuổi. Hỏi đội văn nghệ đó có mấy

Question

Tuổi trung bình của 1 đội văn nghệ là 11 tuổi. Người chỉ huy là 17 tuổi, còn tuổi trung bình của các thành viên là 10 tuổi. Hỏi đội văn nghệ đó có mấy người?

in progress 0
Ladonna 9 months 2020-11-15T20:49:12+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

 1. gọi số người của đội văn nghệ là a

  → tổng số tuổi của các thành viên là: 11 x a

  → tổng số tuổi của các thành viên khi không tính tuổi của đội trưởng là: 10 x (a-1)

  ta có:

  10 x (a-1) + 17 = 11 x a

      10 x a -10 + 17  = 11 x a

             10 x a +7  = 11 x a

        10 x a + 7       = 11 x a

                     7        = 11 x a – 10 x a

                  ⇒      a  = 7

  ⇒ vậy đội văn nghệ đó có 7 thành viên

                                  đáp số: 7 thành viên

   

  0
  2020-11-15T20:51:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tuoi-trung-binh-cua-1-doi-van-nghe-la-11-tuoi-nguoi-chi-huy-la-17-tuoi-con-tuoi-trung-binh-cua-c

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )