tuổi hai anh em cộng lại bằng 21. Tuổi anh hiện nay gấp đôi tuổi em lúc anh bằng tuổi em hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay

Question

tuổi hai anh em cộng lại bằng 21. Tuổi anh hiện nay gấp đôi tuổi em lúc anh bằng tuổi em hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay

in progress 0
Hưng Gia 8 tháng 2020-11-04T03:44:57+00:00 2 Answers 147 views 0

Answers ( )

 1. Gọi  tuổi của em hiện nay là: x (tuổi) (`x ∈ N, x > 7`)

  Tuổi của anh hiện nay là:

  `21 – x` (tuổi)

  Cách đây số năm, tuổi anh bằng tuổi em là: 

  `21 – x – x = 21 – 2x` (năm)

  Tuổi em lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay là:

  `x – (21 – 2x) = 3x – 21` (tuổi)

  Theo bài ra ta có 

  `21 – x = 2(3x – 21)`

  `⇔ 21 – x = 6x – 42`

  `⇔ -7x = -63`

  `⇔ x = 9 `

  ⇒ Tuổi em hiện nay là: `9` tuổi

      Tuổi anh hiện nay là: `21 – 9 = 12` (tuổi)

  Vậy ….

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tổng số phần bằng nhau là

  2+1=3( phần)

  hiện nay anh có số tuổi là

  21:3×2=14( tuổi)

  hiện nay em có số tuổi là

  21:3×1=7( tuổi)

  đáp số : anh 14 tuổi

                 em 7 tuổi

  chúc bạn học tốt nhớ cho mình trả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )