tục ngữ có câu một sự nhịn,chín sự lành .từ lời khuyên dậy của cha ông em có suy nghĩ gì về ‘ văn hóa nhường nhịn ‘ trong cuộc sống hiện nay . viết 1

Question

tục ngữ có câu một sự nhịn,chín sự lành .từ lời khuyên dậy của cha ông em có suy nghĩ gì về ‘ văn hóa nhường nhịn ‘ trong cuộc sống hiện nay . viết 1 bài văn khoảng 1 trang giấy thi trình bầy suy nghĩ ấy

in progress 0
Mộc Miên 2 months 2021-06-12T00:56:44+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

    -1
    2021-06-12T00:58:09+00:00

    Văn hóa nhường nhịn khi tham gia giao thông  .

    Xin hay nhất nhé. 

    tuc-ngu-co-cau-mot-su-nhin-chin-su-lanh-tu-loi-khuyen-day-cua-cha-ong-em-co-suy-nghi-gi-ve-van-h

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )