Từ văn bản “ Tuyên bố TG…” hãy viết một đoạn văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở nước ta trong giai đoạn h

Question

Từ văn bản “ Tuyên bố TG…” hãy viết một đoạn văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong đó có câu văn sau sử dụng làm lời dẫn trực tiếp: “Nước ta là một trong những đầu tiên kí Công ước về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc”

in progress 0
RuslanHeatt 1 year 2021-08-08T23:47:11+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-08T23:48:52+00:00

       Chăm sóc bảo vệ trẻ em là một trong những vấn đề cấp bách. Chăm sóc trẻ em được tiến hành trên cả 2 mặt: Vật chất và tinh thần. Gia đình với khả năng cao nhất của mình cung cấp cho trẻ em những điều kiện tốt nhất để phát triển về thể chất. Trong điều kiện hiện nay, kinh tế gia đình về cơ bản đã được nâng lên với mức ổn định, vì vậy các bậc cha mẹần dành cho trẻ không chỉ về điều kiện vật chất mà cần chú tng chăm sóc về mặt trí tuệ. Trẻ em không phân biệt trai hay gái được tạo điều kiện học tập phát triển theo khả năng của mình. Để tạo môi trường chăm sóc thuận lợi, cha mẹ cần tạo mộyêu thương, đoàn kết, gắn bó quan tâm giữa các thành viên gia đình, cho dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng khi có trẻ em trong gia đình tì các thành viên phải cố gắng bỏ qua những mâu thuẫn, xích mích để cho trẻ em luôn luôn có cảm tưởng rằng ngôi nhà của mình chính là tổ ấm. Với nhữnem có thiên hướng xuất hiện ột số năng khiếu, cha mẹ phải biết phátriển trí tuệ cho trẻ e có quan hệ chặt chẽ với việc giáo dục, xã hội hoá trẻ em. Quan điểm giáo dục hiện nay coi gia đình là một trong ba môi trường giáo dục trẻ em uan trọng. Gia đình là trường học đầu tiên và suốt đời của mỗi con người. Bởi gia đình có trách nhiệm thực hiện chức năng giáo dục thông qua 3 giai đoạn phát triển của trẻ em: từ 1-3 tuổi, từ 3-6 tuổi và từ 6-18 tuổi. Cả ba giai đoạn trên, trẻ em được giáo dục, dạy dỗ của gia đình lớn lên chịu ảnh hưởng các chuẩn mực trong gia đình và dần dần tiếp cận các chuẩn mực ngoài xã hội.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )