Từ văn bản” Bàn về đọc sách ” Xác định tính liên kết giữa các đoạn trong văn bản -Nội dung: + Chủ đề +Logic

Question

Từ văn bản” Bàn về đọc sách ” Xác định tính liên kết giữa các đoạn trong văn bản
-Nội dung: + Chủ đề
+Logic

in progress 0
Khang Minh 2 years 2021-06-14T16:28:50+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T16:30:37+00:00

  `-`Lặp từ: sách, đọc, không nên, thành quả nhân loại trong quá khứ

  `-`Dùng từ nối :nhưng

  `-`Dùng từ ngữ có nét nghĩa tương đồng:

  `+`đọc sách-con đường quan trọng của học vấn

  `+`sách- một thứ tích lũy

  `+`người chuyên một học vấn- nghiên cứu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )