*từ trái nghĩa lớp 7 Ai học trc r thì chụp gửi cho em nhá đội ơn mn nhìu

Question

*từ trái nghĩa lớp 7
Ai học trc r thì chụp gửi cho em nhá đội ơn mn nhìu

in progress 0
Edana Edana 2 months 2021-07-30T20:15:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T20:16:54+00:00

  @Meoss_

  * Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa tương phản, trái ngược nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau.

  _ VD:

    + Sáng >< tối;

    + Đen >< trắng;

    + Tốt >< xấu;

  -> Là những từ trái nghĩa với nhau.

  0
  2021-07-30T20:17:34+00:00

  Từ trái nghĩa là gì?

  – Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

  – Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau.

  – Từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )