“Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu” Mn ơi nội dung và nghệ thuật của câu này là gì vậy ạ

Question

“Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu”
Mn ơi nội dung và nghệ thuật của câu này là gì vậy ạ

in progress 0
Thiên Ân 2 months 2021-07-29T16:11:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T16:12:57+00:00

  Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu”:  Nội dung:Tác giả tự thấy hổ thẹn trước tấm gương tài – đức lớn lao của KhổngMinh vì chưa trả được nợ công danh cho nước, cho đời

   Nghệ thuật : sử dụng bp ẩn dụ

  0
  2021-07-29T16:13:14+00:00

  – Nội dung: thể hiện cái “thẹn” có nhân cách và nhân cách cao cả của tác giả.

  – Nghệ thuật: ẩn dụ (ngầm so sánh mình với Vũ Hầu).

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )