Từ : ” nó ” trong câu : “Chích bông sà xuống vườn rau . Nó tìm bắt sâu bọ là …………. từ

Question

Từ : ” nó ” trong câu : “Chích bông sà xuống vườn rau . Nó tìm bắt sâu bọ là …………. từ

in progress 0
Vân Khánh 6 months 2021-07-09T01:16:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T01:18:17+00:00

  Từ : ” nó ” trong câu : “Chích bông sà xuống vườn rau . Nó tìm bắt sâu bọ là đại  từ

  0
  2021-07-09T01:18:41+00:00

  Từ : ” nó ” trong câu : “Chích bông sà xuống vườn rau . Nó tìm bắt sâu bọ là đại từ

  Tại vì nó là từ xưng hô nên nó được gọi là đại từ (đại từ xưng hô)

  xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )