Từ lí tưởng sống của thanh niên thời Trần hãy liên hệ đến lí tưởng sống của thanh niên thời nay.

Question

Từ lí tưởng sống của thanh niên thời Trần hãy liên hệ đến lí tưởng sống của thanh niên thời nay.

in progress 0
Ladonna 6 months 2021-07-19T09:02:33+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T09:04:15+00:00

       Lí tưởng sống của thanh niên giai đoạn thời Trần đó là đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Họ ra đi bỏ lại thanh xuân vì hai chữ hòa bình. Con người hiện nay sống trong thời bình, không có bom đạn, khói lửa thì sự cống hiến hét mình vì sự phát triển của đất nước càng được nâng cao.  Thế hệ trẻ là những người chủ tương lai của đất nước, động lực giúp cho xã hội phát triển. Chính vì vậy mà các bạn thanh niên càng cần phải sống có mục đích cao đẹp. Thanh niên hiện nay cần mang trong mình một lý tưởng sống có ích cho cuộc đời, góp sức mình vào công cuộc xây dựng mùa xuân lớn của dân tộc.  Đó chính là ước nguyện hóa thân vô cùng cháy bỏng, nhưng âm thầm lặng lẽ dâng hiến cho đời. Mỗi một thanh niên đều đem đến tất cả những gì tốt đẹp nhất, tinh túy nhất dù bé nhỏ của mình để góp phần dựng xây đất nước.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )