Từ “Thưa thớt” thuộc từ loại nào? A. Danh từ B. Tính từ C. Động từ D. Đại từ

Question

Từ “Thưa thớt” thuộc từ loại nào?
A. Danh từ B. Tính từ C. Động từ D. Đại từ

in progress 0
Orla Orla 6 months 2021-07-07T17:44:47+00:00 2 Answers 2747 views 1

Answers ( )

  3
  2021-07-07T17:46:17+00:00

  Từ “Thưa thớt” thuộc từ loại nào?

  A. Danh từ

  B. Tính từ

  C. Động từ

  D. Đại từ

  => “Thưa thớt” thuộc từ loại Tính từ. Thường dùng để miêu tả đặc điểm.

  Xin hay nhất. Hay nhất hay câu trả lời hay nhất nhỉ .-?

  5
  2021-07-07T17:46:27+00:00

  -Từ “thưa thớt” thuộc loại từ là tính từ .

  – Vì nó diễn tả đặc điểm dân cư của một số vùng 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )