Từ hình ảnh “cần trúc lơ phơ gió hắt hiu” em tưởng tượng ra cảnh mùa thu như thế nào

Question

Từ hình ảnh “cần trúc lơ phơ gió hắt hiu” em tưởng tượng ra cảnh mùa thu như thế nào

in progress 0
Ladonna 6 months 2021-07-13T04:05:23+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-13T04:06:25+00:00

    Nét cong mềm của “cần trúc” vươn lên một cách thanh cao, không ủy mị như rặng liễu đìu hiu buông xuống trong thơ mùa thu của Xuân Diệu. Từ láy “lơ phơ” gợi tả vẻ thưa thớt của những lá trúc lay động bởi gió heo may mùa thu. Từ láy “hắt hiu” gợi được sự rung động của cành trúc, hay là sự rung động của tâm hồn thi nhân trước cảnh thu, trời thu đượm buồn.

    #xin ctlhn ạ!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )