Từ đồng nghĩa với từ liên tưởng và từ gợi

Question

Từ đồng nghĩa với từ liên tưởng và từ gợi

in progress 0
Trung Dũng 2 months 2021-07-29T22:54:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:55:25+00:00

  Liên tưởng: liên hệ

  Gợi: khơi dậy , đánh thức, kích thích

  0
  2021-07-29T22:55:59+00:00

  liên tưởng = tưởng tượng

  gợi = nói

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )