Từ đồng nghĩa với từ cao là: Từ trái nghĩa với từ cao là:

Question

Từ đồng nghĩa với từ cao là:
Từ trái nghĩa với từ cao là:

in progress 0
Thanh Hà 2 months 2021-08-01T11:29:23+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T11:30:31+00:00

  Từ đồng nghĩa với từ cao là : dài , lênh khênh

  Từ trái nghĩa với từ cao là : lùn , thấp 

  0
  2021-08-01T11:30:42+00:00

  Từ đồng nghĩa: lớn…
  Từ trái nghĩa: thấp

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )