Từ đoạn thơ ” quê hương anh nước mặn đồng chua … đêm rét chung chăn thành đôi chi kỉ ” hãy chỉ ra thành ngữ được sử dụng trong đoạn thơ . Thành ngữ

Question

Từ đoạn thơ ” quê hương anh nước mặn đồng chua … đêm rét chung chăn thành đôi chi kỉ ” hãy chỉ ra thành ngữ được sử dụng trong đoạn thơ . Thành ngữ đó giúp em hiểu thêm điều gì về người lính cách mạng

in progress 0
Latifah 6 months 2021-07-15T20:39:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T20:40:49+00:00

  Từ đoạn thơ ” quê hương anh nước mặn đồng chua … đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ ” thành ngữ được sử dụng trong đoạn thơ đó là nhân hóa.

  Thành ngữ đó giúp em hiểu thêm về người lính cách mạng về sự lỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm, kiên trì của các người lính.

  0
  2021-07-15T20:41:05+00:00

  Thành ngữ: Nước mặn đồng chua: chỉ vùng nc mặn quanh năm mất mùa. Tác dụng: Nói lên hoàn cảnh xuất thân của người lính: giai cấp nông dân nghèo khoác áo lính, sẵn sàng bỏ tay cày tay cuốc để cầm tay súng chiến đấu vì độc lập dân tộc ( mk nghĩ thế)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )