Từ “đa” ghép với từ nào dưới đây để được các từ đồng âm? bánh, cây giác, diện cảm, sầu dạng, chiều

Question

Từ “đa” ghép với từ nào dưới đây để được các từ đồng âm? bánh, cây giác, diện cảm, sầu dạng, chiều

in progress 0
Thanh Thu 3 weeks 2021-07-09T05:54:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T05:55:45+00:00

  Từ “đa” ghép với các từ :

  + bánh `=>` bánh đa

  + chiều `=>` đa chiều

  + cây giác `=>` cây đa giác

  0
  2021-07-09T05:55:56+00:00

                                                                       Bài làm 

                  Câu hỏi : Từ ” đa ” ghép với từ nào dưới đây để được các từ đồng âm ?

                  Trả lời : Những từ có thể ghéo với từ ” đa ” để được từ đồng âm :

       + bánh `->` bánh đa

       + chiều `->` đa chiều

       + cây giác `->` cây đa giác

                  Giải thích : Khái niệm : Từ đồng âm là từ giống nhau về âm nhưng khác nhau về nghĩa 

                          `=>` Từ đa ghép với các từ trên thì được từ đồng âm .

                                                                  NĂM MỚI VUI VẺ !!

                                                                            XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN

                                                                                           $@chicong283k :))$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )