Tự chế ra 1 bài thơ lục bát về thầy nhé ( k chép mạng nhé)

Question

Tự chế ra 1 bài thơ lục bát về thầy nhé ( k chép mạng nhé)

in progress 0
Ngọc Khuê 8 months 2021-07-05T16:54:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T16:56:02+00:00

       Thầy ơi hôm nay đẹp trời

  Sao mà thầy vẫn đứng chờ cô Trang

  ( mình tự chế và dựa vào thầy dạy Lịch sử mik nha)

  0
  2021-07-05T16:56:23+00:00

        Kẻ ngu luôn đi một mình

  Kẻ khôn luôn có người tinh kính mình

  `=>` Bài thơ này giep vần đúng , đảm bảo luật thơ lục bát

         Lớp em có lắm trai tài

       Mỗi giờ thi cử lại chỉ bài gái

  `=>` Bài thơ vui nhưng vẫn đảm bảo luật thơ lục bát .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )