Từ cái chết của vũ nương hãy viết một câu ghép đẳng lập.

Question

Từ cái chết của vũ nương
hãy viết một câu ghép đẳng lập.

in progress 0
Adela 3 months 2021-07-03T20:00:30+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-03T20:02:01+00:00

    – Cái chết của Vũ Nương và nỗi oan ức vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của người đọc. 

     `->` Câu ghép đẳng lập có quan hệ liệt kê. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )