Từ cacs tỉ số sau đây có lập đc tỉ lệ thưcs ko -3 1 phần 2 chia 7 và -2 2 phần 5 chia 7 1 phần 5 làm sao ạ giúp mình với

Question

Từ cacs tỉ số sau đây có lập đc tỉ lệ thưcs ko
-3 1 phần 2 chia 7 và -2 2 phần 5 chia 7 1 phần 5 làm sao ạ giúp mình với

in progress 0
Nem 7 tháng 2020-11-23T20:41:23+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có: `-3“1/2:7=-7/2.(1/7)=-1/2`

  `-2“2/5:“7“1/5=(-12/5):(36/5)=-12/5.(5/36)=-1/3`

  ko lập tỉ lệ thức đc

 2. Đáp án:

   Không

  Giải thích các bước giải:

   Xét: $-3\dfrac{1}{2}÷7=\dfrac{-7}{2}÷7=\dfrac{-1}{2}$

   Xét:$-2\dfrac{2}{5}÷7\dfrac{1}{5}=\dfrac{-12}{5}÷\dfrac{36}{5}=\dfrac{-1}{3}$

  Do đó: Phải số sánh $\dfrac{-1}{2} $ và $\dfrac{-1}{3}$

  $⇒-1×3<-1×2$

  $⇒-3<-2$

  Vậy không lập được đẳng thức vì không phải tỉ số các số bằng nhau

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse
Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )