từ bài thơ ” Bài thơ về tiểu đội xe không kính” nêu suy nghĩ về lý tưởng của tuổi trẻ hiện nay bằng 1 đoạn văn nghị luận khoảng 35

Question

từ bài thơ ” Bài thơ về tiểu đội xe không kính” nêu suy nghĩ về lý tưởng của tuổi trẻ hiện nay bằng 1 đoạn văn nghị luận khoảng 35 câu

in progress 0
Thu Cúc 2 months 2021-07-24T17:57:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-24T17:58:26+00:00

       Văn bản Bài thơ về tiểu đội xe khôgn kính đã cho người đọc thất nhữngngười chiến sĩ thật dũng cảm, kiê cường nhưng vẫn hóm hỉnh, lạc quan. Họ ra đi vì Tổ Quốc, vì lý tưởng cao đẹp cống hiến cho đất nước.  Lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam trong những giai đoạn cách mạng vừa qua là sống chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Còn lý tưởng sống của thanh niên hiện nay là phát triển đất nước. Lý tưởng là những mục đích sống đạt tới sự tuyệt đối, sự cao đẹp trong nhận thức về điểm đến tương lai, vươn tới những giá trị nhân văn, tuyệt mỹ. Sống có lý tưởng là một thái độ sống rất tích cực, có vai trò rất lớn đối với bản thân mỗi người. Người trẻ hiện nay đang được sống trong thời hòa binhg, họ ý thức rất rõ trách nhiệm của mình đói với non sông. Lí tưởng sống cao đẹp là điều kiện để con người sống có ý nghĩa. Nó giúp con người hoàn thiện vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách. Khi sống có lý tưởng cao đẹp bạn sẽ được mọi người xung quanh yêu quý và tôn trọng. Đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì tình yêu nước được biểu hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau. Mỗi người đều có một lý tưởng sống riêng, trau dồi tri thức và rèn luyện phẩm chất giúp đất nước phát triển kinh tế. Làm tròn nghĩa vụ của riêng bản thân, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của nhà nước và tôn trọng văn hóa, ngôn ngữ dân tộc.  Như những học sinh sinh viên khoác trên mình bộ áo xanh tình nguyện đi giúp đỡ người nông thôn xây dựng nhà cửa. Hay những anh lính biển ngày đêm canh gác vì tương lai của đất nước. Tuy nhiên, đâu đây, vẫn còn tồn tại một bộ phận thanh niên đang đánh mất mình, không tìm thấy mục đích cuộc đời. Đây là những con người đáng bị lên án. Thế hệ ngày nay có những trách nhiệm, những xứ mệnh, những vinh quang và thách thức của mình.  Bước chân sang thế kỉ XXI,  mỗi người trẻ tuổi chúng ta cần nâng cao tinh thần học tập, rèn luyện, luôn mang trong mình một trái tim tự hào về dân tộc ta.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )