Từ bài Chiếu dời đô, em trân trọng những phẩm chất nào của Lý Công Uẩn? Em học tập đc điều gì từ ông

Question

Từ bài Chiếu dời đô, em trân trọng những phẩm chất nào của Lý Công Uẩn? Em học tập đc điều gì từ ông

in progress 0
Hồng Cúc 8 months 2021-07-05T15:22:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T15:24:14+00:00

  Qua bài Chiếu dời đô,em vô cùng trân trọng đức tính yêu nước,quan tâm lo lắng cho đất nước,không màng đến bất tiện nhỏ nhoi mà lo nghĩ cho cả dân tộc,cả thế hệ đất nước mai sau. Không chỉ vậy,em còn rất khâm phục tài trí và con mắt nhìn xa trông rộng của Lý công Uẩn,nó khiến em vô cùng ngưỡng mộ đôi mắt tinh tường ấy để rồi lưu trong tâm trí không thể nào quên.

  0
  2021-07-05T15:24:15+00:00

  _Lý Công Uẩn là một người yêu nước, thương dân sẵn sàng thay đổi vì vận mệnh đất nước.

  _Bài học: Chúng ta cần có sự sáng tạo trong công việc, tầm nhìn xa về lợi ích của bản thân cũng như lợi ích chung cho cộng đồng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )