Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ của “học” và “hành” ( làm mở bài ) không lấy từ mạng hay

Question

Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ của “học” và “hành” ( làm mở bài ) không lấy từ mạng hay súc tích

in progress 0
Mộc Miên 3 months 2021-06-12T06:57:54+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-12T06:59:07+00:00

    MB:

    Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Học phải đi đôi với hành”. Theo em, đây là một kim chỉ nam trong sự nghiệp học hành của mọi học sinh. Mối quan hệ giữa việc học tập lý thuyết và thực hành là mối quan hệ bền chặt, không thể tách rời, khăng khít và gắn bó lâu đời. Đây cũng chính là phương pháp học tập hiệu quả đối với mỗi học sinh, trên con đường xây dựng sự nghiệp học tập và tương lai của chính mình.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )